Privacyverklaring

Privacyverklaring

Textalia verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Textalia is gevestigd aan
Etudestraat 20
5245 AP Rosmalen
Nederland

Contactgegevens:
www.textalia.eu
info@textalia.eu

Functionaris Gegevensbescherming van Textalia is T.C.M. (Dorette) Zwaans.
Wanneer je je gegevens wilt inzien of wijzigen kun je via info@textalia.eu contact mij opnemen.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Textalia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Doel en op grond waarvan ik je persoonsgegevens verwerk
Textalia verwerkt persoonsgegevens om:
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
uit te kunnen voeren.
– je bestelde producten of diensten te kunnen leveren.
– je een factuur te kunnen sturen.
– je onze nieuwsbrief te kunnen sturen.
– Textalia verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen,
zoals voor sommige beëdigde vertalingen en voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Textalia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om haar doelen te realiseren waarvoor je gegevens werden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor onze administratie.
Gegevens informanten,  bewaartermijn: 1 jaar. Reden: informeren
Gegevens klanten, bewaartermijn: wettelijke termijn. Reden: dienstverlening, facturering, wettelijke verplichtingen en informeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Textalia neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Textalia verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van je overeenkomst met mij of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Textalia gebruikt alleen analytische cookies van derden die geen inbreuk maken op je privacy. Hiermee kan ik mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gebruikte cookies:
Cookie: Googly Analyticse: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door mij een e-mail te sturen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou bewaar in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

Wil je hiervan  gebruik maken of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@textalia.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je paspoort mee te sturen. Maak hierin je pasfoto, MRZ (strook met paspoortnummer) paspoort- of ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Ik wil je er als laatste op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Textalia neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij via info@textalia.eu

Share Button